Phiếu kiểm tra an toàn đu dây lau kính trên cao – Cập nhật T2/2024

Đu dây lau kính tòa nhà cao tầng là một trong những công việc nguy hiểm và đầy rủi ro, tai nạn hàng đầu thế giới. Do vậy, để quá trình thi công đu dây lau kính được an toàn, cần phải tuân thủ các quy trình an toàn vệ sinh lao động đặc biệt. Trước khi tiến hành công việc, cần phải tiến hành kiểm theo danh sách các hạng mục công việc cẩn thận.

SongAnhHyg là nhà thầu thi công dịch vụ đu dây lau kính tại Đà Nẵng, chúng tôi đưa ra phiếu kiểm tra an toàn đu dây lau kính trên cao nhằm giúp đối tác, nhà thầu, khách hàng cùng phối hợp kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình lau kính trên cao cho khách hàng. Tránh các trường hợp xảy ra sự cố gây mất an toàn, dẫn đến tai nạn lao động ảnh hưởng đến pháp luật và tính mạng con người.

Phiếu kiểm tra an toàn đu dây lau kính

Phiếu kiểm tra an toàn đu dây lau kính trên cao

Chúng tôi gồm:

  1. Họ và tên: …………………….. Đơn vị: ……………………..
  2. Họ và tên: …………………….. Đơn vị: ……………………
  3. Họ và tên: …………………….. Đơn vị: ……………………

Nhân viên thực hiện 1:………………………………………………….

Nhân viên thực hiện 2:………………………………………………….

Nhân viên thực hiện 3:………………………………………………….

Nhân viên thực hiện 4:………………………………………………….

Cúng tiến hành kiểm tra các yêu cầu cần thiết trước khi thực hiện công việc đu dây lau kính tòa nhà, bao gồm các hạng mục sau:

TT Hạng mục Yêu cầu
I Chuẩn bị thi công
1 Đặt biển báo bên trên chổ để đối trọng Không có
2 Đặt biển báo/rào chắn khu vực thi công dưới mặt đất Không có
3 Chăng lưới an toàn dưới khu vực thi công Không có
4 Tạ đối trọng, giằng giáo Không có
5 Dây phụ, dây bảo hiểm Không có
6 Mũ, giầy bảo hộ lao động Không có
7 Các phần bảo hiểm dụng cụ mang theo Không có
8 Các chướng ngại vật trên đường đu Không có
9 Mặt bằng đặt thiết bị An toàn Không an toàn
10 Kiểm tra an toàn điện An toàn Không an toàn
11 Cường độ gió An toàn Không an toàn
12 Điều kiện thời tiết An toàn Không an toàn
II Đối với đu dây
1 Độ an toàn áo đu An toàn Không an toàn
2 Độ an toàn ghế đu Đã khóa Không an toàn
3 Độ an toàn khóa đu Đã khóa Không an toàn
4 Khóa an toàn Không có
5 Thảm lót, bao da dưới gờ tường Không có
III Đối với thi công sàn cá nhân
1 Cáp treo Không có
2 Then chốt Không có
3 Bu lông Không có
4 Thử tải Không có
IV Đối với giàn giáo (từ 3 tầng giáo trở lên)
1 Bánh xe giáo An toàn Không an toàn
2 Sàn giáo An toàn Không an toàn
3 Khóa chân giáo, kê, kích chân An toàn Không an toàn
5 Số tầm giáo thi công An toàn Không an toàn

Phiếu kiểm tra an toàn đu dây lau kính

Kết luận: Tất cả các hạng mục trên đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công việc đu dây lau kính tòa nhà.

Nhà thầu thực hiện                                                                                    Ban quản lý tòa nhà

Ký rõ họ và tên                                                                       Đại diện an ninh                  Đại diện kỹ thuật

Ký rỏ họ và tên                    Ký rỏ họ và tên

4.9/5 - (97 bình chọn)