Kiến thức – Tư vấn

Quy trình tạp vụ vệ sinh bệnh viện

NGUYÊN TẮC VỆ SINH TẠP VỤ BỆNH VIỆN  Nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh phải mang đầy đủ phương tiện...

Xem chi tiết
Tạp vụ vệ sinh bệnh viện – các nguyên tắc làm sạch bắt buộc

CÁC QUY TẮC VỆ SINH TẠP VỤ BỆNH VIỆN CƠ BẢN Nguyên tắc đặt bảng: Đặt bảng ở đầu khu vực, cách 10 bước chân....

Xem chi tiết
Danh sách công việc tạp vụ văn phòng hàng ngày

Với mỗi vị trí tạp vụ văn phòng, sẽ có một danh sách các công việc cần phải thực hiện theo kế hoạch định kỳ...

Xem chi tiết
Zalo
Zalo 0905751566